EFM

Är nu i drift dock sitter givaren inomhus ska ut så fort som möjligt